چاپ
دسته: جوملا فارسی
بازدید: 2127

خبر مهم: وبسایت بَهوب bahweb.ir محل معرفی وبسایتهای ملا (تبلیغات دینی؛ فارسی، عربی و انگلیسی) و (وبسایتهای تجاری؛ فارسی و عربی و ترکی) بیش از 70 وبسایت دارم. که امکان فروش هم دارند. غیر از وبسایت

http://reza-ghanbari-mazraeh-noo.id.ir/

که با پسوند دات آی دی دات آی آر است و طبق شناسنامه به اشخاص می دهند و قابلیت فروش ندارد.

در هر ماه با استفاده از تألیفات گذشته یک وبسایت تولید می شود

وبسایتها در ایرنیک به ثبت رسیده و وارد ساماندهی هم شده اند.