تذکری مهم در خصوص مالکیت و عقد ازدواج و آبروداری و سلامتی و احترام خون انسانها

موضوع  مالکیت  و عقد ازدواج و آبروداری و سلامتی و احترام خون انسانها یک مطلب بسیار اساسی و مهم است. به طوری که پیشنیاز نزول وحی و بعثت انبیاء علیهم السلام بوده است و بشریت پس از قائل شدن به این سه موضوع لیاقت وحی انبیاء علیهم السلام را پیدا کرده است. بنابر این آنچه در وبسایت zayf.ir آورده می شود برای اشخاصی است که قائل به مالکیت و عقد ازدواج و رعایت عرض و آبروی و سلامتی و خون انسانها می باشند. لازم به ذکر است که توضیح مطالب فوق محتاج به سخن فراوان دارد. هر کس دوست داشته باشد می‌تواند برای سخنرانی دعوت نماید. با تشکر ملا 1/1/1397 تماس با ما در وبسایت bazar-tala.ir

 

 

به وبسایت ضیف zayf.ir خوش آمدید! این وبسایت یک رسانه بر خط غیر اختصاصی است، که اشخاص می توانند از این وبسایت نشانی ایمیل خریداری نمایند. همچنین می توانند از 69 وبسایت دیگر از وبسایتهای دفتر کل ایمیل ملا نایینی نشانی ایمیل خریداری نمایند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا الله مراجعه فرمایید.

http://www.yallah.ir/ وبسایت یاالله دفتر کل ایمیل ملا نایینی. جهت ملاحظه کلیک فرمایید.

http://www.vajd.ir/ راهی به سوی ۷۷ وبسایت ملا نایینی جهت ملاحظه کلیک فرمایید.